Puoli vuotta Meikussa

Helsingin yliopistossa logopedian oppiaine on ollut nyt reilun vuoden osa lääketieteellistä tiedekuntaa. Fyysisesti muutimme Meilahden kampukselle kuitenkin vasta syyslukukauden 2017 alussa. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta jäi historiaan (ja vanhempien opiskelijoiden haalareiden selkämykseen), ja Siltavuorenpengertä muistellaan silloin tällöin haikein mielin. Sinne jäivät oma kahvihuoneemme Porina, Olivia-ravintolan näköala, Athena-rakennuksen historiallinen tunnelma ja monia jaettuja muistoja. Meilahdessa olemme saaneet tottua ambulansseihin, valkotakkeihin, Flexim-avaimiin, pyörillä liikkuviin kalusteisiin ja mikroskooppeihin luentosalien reunoilla. Lisäksi Unicafen lounas päättyy jo klo 14:30 ja opettajien työhuoneet ovat lukitussa käytävässä. Koville on siis ottanut, mutta onhan tämä Meilahti hieno paikka!

 
Meilahden kampuksella tai ehkä tarkemmin AMCH:ssa (Akateeminen lääketiedekeskus Helsinki) toimii Helsingin yliopiston lisäksi myös HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja HiLIFE (Helsinki Institute of Life Science). Tämä tutkimuksen, opetuksen, potilastyön ja yritysmaailman yhdistävä kokonaisuus on näyttäytynyt opiskelijoille niin, että me olemme kampuksella vain yksi ryhmä muiden joukossa. Haartman-instituutissa lounastaessa viereisissä pöydissä on todennäköisesti opiskelijoiden lisäksi tutkijoita, laboratoriotyöntekijöitä ja patologian henkilökuntaa. Vielä hurjemmaksi meno muuttuu Biomedicumissa, jossa työskentelee niin paljon väkeä, etten edes uskalla veikata, keitä kaikkia he ovat. Tähän ”pieni opiskelija, suuri Meilahti” -hämmennykseen saimme liennytystä lokakuussa, kun Terkko Health Hub avautui remontin jälkeen. Siellä on nimittäin opiskelijatila Mocoma ja uusittu kampuskirjasto, jonka lukupaikat kirjahyllyjen välissä tarjoavat sitä perinteistä opiskeluympäristöä.

 
Fyysisen opiskeluympäristön lisäksi vuonna 2017 muuttuivat myös tutkintovaatimukset. Voisi sanoa jälleen kerran, sillä edellisen kerran tutkintovaatimukset uudistettiin vain vuotta aiemmin. Näiden kaksien viimeisimpien välillä ei ole kovin suuria eroja, mutta pienetkin eroavaisuudet opintojen toteuttamisessa ja laajuuksissa ovat aiheuttaneet kokonaista vuosikurssia koskevia pulmia. Eteen tulleet ongelmat on kuitenkin ratkaistu ja syksyllä aloittaneet opiskelijat saavat edetä opinnoissaan ilman vastaavuustaulukoiden tarkastelua. Jäämme odottamaan, alkaako lääketieteelliseen tiedekuntaan siirtyminen näkyä opetuksen tasolla jo ennen seuraavaa tutkinnonuudistusta. Yhteisistä kursseista lääketieteen ja psykologian opiskelijoiden kanssa on kuultu monenmoisia ideoita, mutta konkreettisia suunnitelmia ei ainakaan vielä ole vuotanut julkisuuteen.

 
Tämän uuteen sopeutumisen keskellä Foni on jatkanut arkista työtään logopedian opiskelijoiden hyväksi. Olemme edustaneet johtoryhmissä, keskustelleet opiskelijoiden hyvinvoinnista ja vieneet opiskelijoiden näkökulmaa muun muassa arvioinnin kehittämistä käsitteleviin työpajoihin. Edunvalvontatyön lisäksi syksyllä käytettiin aikaa monenlaisten tapahtumien järjestämiseen. Meillä oli saunailta, sitsit, kahvittelu opettajien kanssa, työelämäilta, asiantuntijaluento ja pikkujoulut. Lisäksi Foni järjesti yhdessä erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestön kanssa MAPA (Management of Actual or Potential Aggression) -koulutuksen, jossa käsiteltiin haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyä ja hallintaa.

 
Nyt jatkamme hyvin alkanutta vuotta 2018 uuden hallituksen voimin. Tosin aika samannäköistä porukkaa täällä on kuin viime vuonnakin. 😉

Mainokset

Onnea kaikille uusille logopedeille!

Foni haluaa toivottaa kaikki vastavalitut logopedian opiskelijat tervetulleiksi joukkoomme! Olette tehneet mahtavaa työtä – iloitsemme jokaisen sisään päässeen kanssa :). Ja paljon tsemppiä kaikille, jotka joutuivat kohtaamaan pettymyksen. Teistäkin monet ovat lukeneet ihan hurjan paljon. Meidän joukossa on paljon useita kertoja hakeneita, joten katse eteenpäin.

Virkistävää kesää kaikille! Syksyllä alkaa tutkimusretki Meikussa!

Fonin hallitus 2017 on valittu!

Vaalikokous pidettiin 16.11.2016 ja uusi uljas hallituksemme on tässä:

Puheenjohtaja: Vilma Heinisuo
Varapuheenjohtaja: Carita Kulmala
Sihteeri: Anna Kaivola
Taloudenhoitaja: Reetta Viljanen
Tiedottaja ja opintovastaava: Katri Roukala
Tapahtumavastaava: Julia Kiekeben
Ulkosuhdevastaava: Viivi Kanerva

Onnea uusille ja vanhoille hallituslaisille! Mukana menossa on myös useita toimihenkilöitä.

 

 

 

Haetko sisältöä elämään ensi vuodelle?

Marraskuu ja toinen opintoperiodi ovat vasta alkaneet, mutta Fonin hallitus kääntää jo katseet tulevaan vuoteen!

Foni pitää huolta logopedian opiskelijoiden oikeuksista yliopistolla, pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin (ja edustaa opiskelijoitamme heidän tapahtumissaan) sekä järjestää jäsenilleen asiantuntijaluentoja, koulutuksia, opinto-, kulttuuri- ja liikuntaekskursioita, työelämätapahtumia, juhlia, illanviettoja, fuksitoimintaa ja ties mitä. Työ tarvitsee kuitenkin tekijöitä; ilman aktiivisia opiskelijoita ei ole myöskään tapahtumia! Vuoden 2017 tekijät valitaan Foni ry:n yhdistyksen kokouksessa keskiviikkona 16. marraskuuta kello 14 opiskelijatila Conddoorissa (Siltavuorenpenger 5A). Olit sitten fuksi tai vanhempi opiskelija, nyt on tilaisuutesi tulla mukaan järjestötoimintaan!

Järjestötoimintahan on parasta mitä opiskeluaikana voi tehdä, koska mm.

  • Pääset päättämään siitä, millaista toimintaa opiskelijoille järjestetään
  • Tutustut tehokkaasti muihin opiskelijoihin ja luot uusia kontakteja
  • Pysyt ajan hermolla yliopiston ja opiskelijoiden uusimmista uutisista
  • Saat opintopisteitä
  • Vastuutehtävät näyttää hyvältä CV:ssä
  • Voit päästä ilmaiseksi Fonin sitseille tai edustamaan Fonia muiden järjestöjen vuosijuhlille

Mitä virkoja yhdistyksen kokouksessa sitten on jaossa? Katsotaan. Seuraavat virat ovat olennaisia järjestön perustoiminnan pyörittämisessä:

Puheenjohtaja. Puheenjohtaja laatii kokouksiin esityslistat, kutsuu kokoukset koolle ja johtaa ne. Lisäksi puheenjohtajan on tärkeää tietää, mitä erityisesti omassa järjestössä, mutta myös muissa järjestöissä ja yliopistolla ylipäätään tapahtuu. Ja vaikka hallituksessa toimitaankin yhteistyössä, puheenjohtaja viimeistään katsoo, että viralliset järjestöasiat ja muut hommat tulevat hoidetuiksi.

Varapuheenjohtaja. VPJ avustaa puheenjohtajaa, jakaa vastuuta ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä jos tämä on estynyt (esimerkiksi vetää hallituksen kokoukset, jos PJ ei pääse paikalle).

Sihteeri. Sihteeri tekee pöytäkirjat kokouksissa ja huolehtii niiden tarkastuksesta ja arkistoinnista, sekä hoitaa tarpeen mukaan muita järjestön paperitöitä. Kokouksissa pitää olla läsnä, mutta muuten tämän pestin voi hoitaa omaan tahtiin omalla koneella.

Taloudenhoitaja. Taloudenhoitajan tärkein tehtävä on huolehtia tulevista ja lähtevistä rahavirroista. Taloudenhoitaja maksaa laskut ja hoitaa kirjanpidon sekä pitää muun hallituksen selvillä rahatilanteesta. Vastuulla on myös käteiskassat, joita tarvitaan esim. merkkimarkkinoilla ja sitseillä.

Tiedottaja. Tiedottajan tehtäviä ovat Fonin ja muiden tahojen tapahtumista tiedottaminen ja esimerkiksi työpaikkatarjousten välittäminen Fonin sähköpostilistalla. Tiedottaja huolehtii myös Fonin jäsenrekisterin ja sähköpostilistan ylläpidosta ja päivittää Fonin Facebook-sivua ja nettisivuja yhdessä muiden kanssa. Tiedottajalla on eniten tekemistä vuoden alussa uusien fuksien saapuessa sekä hallituksen vaihtuessa, mutta muuten tehtävää voi hoitaa näppärästi omalta koneelta käsin.

Varsinaista sisältöä Fonilla on tänä vuonna ollut tuottamassa*:

Tapahtumavastaava. Koordinoi Fonin tapahtumien järjestämistä sekä tiedottaa jäsenistölle muista mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista.

Opintovastaava. Opintovastaava huolehtii opiskelijaedunvalvontaan ja opintoasioihin liittyvistä asioista. Opintovastaavalta vaaditaan reipasta asennetta sekä kiinnostusta opiskelijoiden etujen ajamiseen. Hän toimii tarvittaessa yhteistyössä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallituksen jäsenenä opiskelijavastaava osallistuu myös säännöllisesti Fonin kokouksiin sekä muuhun toimintaan. Antoisa homma, jossa on mahdollisuus päästä oikeasti vaikuttamaan!

Ulkosuhdevastaava. Ulkosuhdevastaavan tehtävänä on nimensä mukaisesti pitää yhteyttä muihin ainejärjestöihin. Ulkosuhdevastaavalta vaaditaan reipasta lähestymistä muihin järjestöihin, ja yhteistyötä ylläpidetään tarjoiluhommista yhteisiin tapahtumiin. Ulkosuhdevastaava hoitaa tehtäviä tiiviissä yhteistyössä Fonin tapahtumavastaavan kanssa. Ulkosuhdevastaava kuuluu hallitukseen, joten kokoustaminen ja yleisesti hallituksen jutuissa pysyminen mukana on oleellista!

Asiantuntijaluento- ja opintoekskursiovastaava. Asiantuntijaluento- ja opintoekskursiovastaava vastaa nimensä mukaisesti asiantuntijaluentojen ja opintoekskursioiden järjestämisestä. Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhteydenpito vierailijoihin/vierailukohteeseen ja tapahtumasta mainostaminen sekä asiantuntijaluentojen tapauksessa tilavarauksesta huolehtiminen. Mahdollisten vierailijoiden/vierailukohteiden ideoimisessa voi hyödyntää niin omaa kuin opiskelijakavereiden kekseliäisyyttä.

Kulttuuri- ja liikuntavastaava. Opintojen lomassa pitää myös rentoutua sekä pitää huolta kehon ja mielen hyvinvoinnista. Kulttuuri- ja liikuntavastaava järjestää Fonilaisille ekskursioita vaikkapa teatteriin, suppailemaan tai tankotanssimaan.

Fuksi-, tuutor- ja yhdenvertaisuusvastaava. Fuksi- ja tuutorvastaava huolehtii siitä, että uusille opiskelijoille saadaan tuutorit, ja että viesti kulkee hallituksen, tuutoreiden ja fuksien välillä. Lääkikseen siirtymisen myötä toimenkuva tulee varmasti muuttumaan jollain tavalla, mutta sitä ei vielä täysin tiedetä. Yhdenvertaisuusvastaavan vastuulla on puolestaan huolehtia siitä, että kaikilla on Fonissa hyvä olla ja ettei järjestössämme tapahdu minkäänlaista syrjintää.

Alumnivastaava. Alumnivastaavan tehtävään kuuluu pitää yllä yhteyttä koulutuksestamme jo  valmistuneisiin henkilöihin. Toiminta on vielä alkutekijöissään, mutta tarkoitus olisi luoda pysyvä verkosto työelämässä olevien puheterapeuttien kanssa. Tämä hyödyttäisi opiskelijoiden työelämään siirtymistä ja tarjoaisi jo opiskelun aikana uusia näkökulmia.

Emännistö. Emännistö osallistuu Fonin tapahtumien järjestämiseen ja huolehtii erityisesti tarjoiluista. Tarjoulujen valmistaminen muun muassa sitseille, opiskelijakahveille ja asiantuntijaluennoille on hauskaa yhdessä tekemistä, johon ei vaadita huippukokin taitoja! Emännät ovat toimihenkilöitä, joten kokouksiin osallistuminen ei ole pakollista.

Opiskelijakahvivastaava. Järjestää noin kerran lukukaudessa tilaisuuden, jossa logopedian opiskelijat voivat kysellä ja keskustella henkilökunnan kanssa matalalla kynnyksellä.

Edustaja (+varaedustaja) logopedian henkilöstökokouksissa. Opiskelijaedustaja on Fonin toimihenkilö, joka osallistuu kuukausittain logopedian henkilöstökokoukseen. Hän välittää tietoa puolin ja toisin opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opiskelijaedustalla on eturivin paikka opettajien työskentelyn ja kuulumisten seuraamiseen sekä tiedonkulun parantamiseen oppiaineemme sisällä. Tiedonkulun varmistamiseksi osallistuminen Fonin kokouksiin on suotavaa. Varajäsen edustaa kokouksissa varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Edustajat tiedekuntamuuttoa suunnittelevissa toimikunnissa. Edustajat tuovat kokouksissa esiin logopedian opiskelijoiden näkökulmaa ja tiedottavat kanssaopiskelijoita esille tulevista asioista. Lisäksi tarvittaessa yhteydenpitoa Kompleksin edustajiin.

*monet näistä tehtävistä eivät ole kovin aikaavieviä, ja niitä voi yhdistää monia samalle henkilölle. Voit kiinnostuksesi mukaan olla esim. opiskelijaedustaja, alumnivastaava ja toimia emännistössä. Tapahtumien, kuten sitsien, järjestämisessä ovat mukana kaikki kynnelle kykenevät hallituslaiset, toimihenkilöt ja muut kiinnostuneet Fonin jäsenet.

Muista, että mihinkään yllämainituista tehtävistä ei vaadita aiempaa kokemusta vastaavasta työstä! Fonin hallitus on verrattain pieni, ja useimmat asiat hoidetaan yhdessä – koskaan et jää yksin tuskailemaan tehtäviesi kanssa. Suurin osa nykyisestä hallituksesta lähti toimintaan fukseina ja oppi tekemisen kautta. Kaikkiin tehtäviin saa perehdytyksen tämän vuoden toimijoilta, ja ensi vuonnakin hallituskonkarit ovat neuvoineen vain sähköpostin tai Facebook-viestin päässä. Sinun ei kuitenkaan ole pakko tehdä kaikkia samoja asioita kuin vastaavaa tehtävää hoitanut henkilö on tehnyt aiempina vuosina! Etenkin tiedekuntasiirtymän seurauksena joidenkin virkojen pitääkin vähän muovautua uudelleen.

Jos ja kun päätät asettaa itsesi ehdolle johonkin tehtävään, saavu paikalle kokoukseen 16.11. Conddooriin!  Jos et mitenkään pääse paikalle, lähetä sähköpostia osoitteeseen hallitus.foni@gmail.com ja kerro mistä tehtävistä olisit kiinnostunut sekä lyhyet perustelut miks just sä olisit niissä ihan paras.

Jos et ole kiinnostunut mistään tehtävästä, tule silti paikalle kokoukseen katsomaan miltä Foni näyttää vuonna 2017.

 

Nähdään kokouksessa!

Tervetuloa, uudet fuksit!

Lämpimät onnittelut kaikille valituille! Pitkän ja piinallisen tulosten odottelun jälkeen Helsingin yliopisto kutsuu teitä. Opintojen aloittamiseen liittyy valtava määrä muistettavia asioita, mutta onneksi teillä on apunanne infotulvan hallinnassa aktiivinen opiskelijajärjestö sekä erityisesti kolme timanttista tuutoria, joihin voit tutustua heidän omalla sivullaan. Sähköpostissa saatte myöhemmin linkin heidän informatiiviseen tuutorikirjeeseensä. Fonin hallituksen yhteystiedot löydät täältä. Muistathan liittyä Fonin jäseneksi maksettuasi HYY:n lukuvuosimaksun – jäsenenä sinut liitetään Fonin sähköpostilistalle ja saat oikeuden osallistua kaikkiin Fonin tapahtumiin.

Tervetuloa Helsingin yliopistoon ja myös Fonin toimintaan!