Mitä on logopedia?

Logopedia on tieteenala, joka tutkii puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia sekä niiden hoitoa. Nimi logopedia tulee kreikan kielen sanoista ”logos” (puhe, sana) ja ”pais” (lapsi).

Logopedien mielenkiinto ei nimestä huolimatta rajoitupelkästään lasten puheen häiriöihin, vaan logopedian tutkimuksen kohteina ovat kaiken ikäiset ihmiset ja kaikki puheen, kielen ja kommunikaation osa-alueet.

Logopedian koulutusohjelmasta valmistuu filosofian maistereita, jotka valmistuttuaan voivat hakea laillistetun puheterapeutin pätevyyden. Vaikka koulutusohjelmasta valmistuu puheterapeutteja, logopedia ei ole sama asia kuin puheterapia. Logopedia on tieteenala, johon käytännön puheterapia perustuu.

Tieteenä logopedia on nuori ja se tekee tiivistä monitieteellistä yhteistyötä mm. lääketieteen, psykologian, fonetiikan ja kielitieteen kanssa.

Puheterapia

Puheterapeutin työ ei ole pelkästään ärrän ja ässän opettamista lapsille, vaikka suurimmalle osalle ihmisistä juuri artikulaatioterapia saattaa olla ensimmäinen mieleen tuleva asia. Puheterapeutin vastaanotolle tulon syy voi olla esimerkiksi lapsen kielenkehityksen häiriintyminen, äännevirheet, äänihäiriöt, änkytys, aivovamman aiheuttama afasia sekä jotkin neurologiset ja psykiatriset sairaudet (esim. Parkinsonin tauti). Puheterapeutti tutkii ja hoitaa myös syömis- ja nielemisvaikeuksia sekä lapsia, joilla on huuli- ja/tai suulakihalkio.

Katso myös Puheterapeutin ominaisuudet – opetushenkilökuntamme laatima kuvaus siitä, millaisia työtehtäviä puheterapeutilla voi olla, ja millaisia ominaisuuksia työn tekemiseen tarvitaan. Huom! nämä eivät ole logopedian koulutusohjelman pääsyvaatimuksia.

 

Mainokset