LAT2.3 Äänentuoton häiriöt

Syksy 2016:

  1. Asiakas tulee vastaanotolle arvioon. Mitä on auditiivinen observointi? Vastaa ranskalaisin viivoin.
  2. Mikä on RVT:n (Resonant Voice Therapy) päätavoite? Millaisten ääniongelmien kohdalla RVT voi olla hyödyllinen kuntoutuskeino?
  3. Ääniterapia voi olla joko suoraa tai epäsuoraa. a) Mitä suora ääniterapia tarkoittaa, mikä sen tausta-ajatus on ja mihin sillä pyritään? b) Stemple ym. esittelee kirjassaan erilaisia ääniterapian lähestymistapoja. Pohdi suoran terapian ja näiden lähestymistapojen suhdetta toisiinsa.
Mainokset