LPT 2.1 Logopedian perusteet

Syksy 2016:

1 a) Määrittele termit puhe, eleet ja vuorovaikutus ja vertaile niitä.
b) Esittele lyhyesti ICF-malli ja kerro, miksi mallit ovat tärkeitä logopediassa.
2 Vertaile afasiaa, dementiaa ja dysartriaa puheen prosessoinnin näkökulmasta. Esittele niitä puheen, kielen ja vuorovaikutuksen osalta.

Mainokset