Puheen tuottaminen, havaitseminen ja akustiikka

1. Minkälaisten akustisten vihjeiden perusteella frikatiivit voidaan erottaa muista äänteistä ja toisistaan?

2. Millä tavoin puheen havaitsemisen mallit eroavat toisistaan havaitsijan aktiivisuuden/ ‘oman osallistumisen’ osalta?

3. Kuulon peittovaikutus (ja sen mahdollinen vaikutus puheen vastaanotossa).

Mainokset