Valmistuvalle

Gradun jättäminen tarkistettavaksi

Kun gradu on valmis ja käynyt läpi esitarkastusprosessin ja viimeiset viilaukset, on aika jättää se tiedekunnalle tarkistettavaksi.

Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa on siirrytty pro gradu -tutkielmien sähköiseen tarkastusprosessiin.

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi tallentamalla se E-thesis-järjestelmään, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. E-thesiksestä pro gradu -tutkielma ohjataan plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi ja työn tarkastajille arvioitavaksi. Arviointiprosessin jälkeen tarkastajat lähettävät työstä arvosanaehdotuksen perusteluineen tiedekuntaneuvoston vahvistettavaksi.  Arvosanaehdotus lähetetään opiskelijalle sähköpostitse noin viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta.

Pro gradu -tutkielmat hyväksytään tietyissä tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Pro gradun suorittamispäivä sekä arvosana rekisteröidään omalla laitoksella WebOodiin tiedekuntaneuvostossa tehdyn päätöksen jälkeen.

Kunkin lukuvuodet tiedekuntaneuvoston kokouspäivämäärät ja muut ohjeet graduntekijälle löytyvät Flammasta käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot-osiosta. Tuleva tiedekuntavaihdos aiheuttanee muutoksia myös logopedien valmistumiseen, mutta toistaiseksi valmistuminen tapahtuu käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

Ammattioikeuden hakeminen

Koska puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, opiskelijan täytyy hakea laillistamista sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta tutkinnon valmistuttua.

Lisätietoa hakemusprosessista Valviran nettisivuilta.

Puheterapeuttiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto ry on puheterapeuttien sekä puheterapeutiksi opiskelevien valtakunnallinen ammattijärjestö, joka ajaa ammatillisia, koulutuksellisia ja palvelusuhteen ehtoihin liittyviä etuja. Jos et liittynyt opiskeluaikana opiskelijajäseneksi, kannattaa jäseneksi liittyä viimeistään nyt työelämään suunnatessa. Liiton jäsenenä saa mm. neuvontaa työsopimus- yms. asioissa sekä monia etuuksia, ja tietenkin Puheterapeutti-lehden kotiin kannettuna.

Puheterapeuttiliiton nettisivut

Fonin jäsenyys

Fonin jäsenyys kestää kuusi vuotta, jonka jälkeen sihteeri ja tiedottaja poistavat tietosi Fonin jäsenrekisteristä ja sähköpostilistalta. Mikäli valmistut ja haluat, että tietosi poistetaan ennen kuin kuusi vuotta on kulunut, voit ilmoittaa tästä osoitteeseen hallitus.foni@gmail.com. Mikäli opintosi eivät valmistu kuudessa vuodessa, voit anoa hallitukselta jatkoa jäsenyydellesi vuodeksi kerrallaan. Valmistumisen jälkeen voit liittyä Fonin alumnit -ryhmään Facebookissa.

 

 

Mainokset